27-29 เมษายน 2561
งาน Grand Opening SRIPONG PARK
ศรีพงษ์พาร์คเปิดบริการอย่างเป็นทางการ