โพสต์-อิท แฟล็กซ์
60.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

โพสต์-อิท แฟล็กซ์

  • เน้นจุดสนใจ เขียนข้อความได้
  • คั่นหน้า จัดหมวดหมู่ ทำสารบัญ ง่ายต่อการค้นหา
  • ลอกออกได้ ติดซ้ำใหม่ได้หลายครั้ง