ปากกาลบคำผิด ลิควิค เปเปอร์ 7 มล. แถมฟรี ปากกาชาร์ปปี้
สินค้ายอดนิยม
85.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ปากกาลบคำผิด ลิควิค เปเปอร์ 7 มล.
แถมฟรี ปากกาชาร์ปปี้
ขนาด 0.7 มม.

 • วิธีใช้ : เขย่าภาชนะบรรจุแนวขึ้นลงก่อนใช้ เปิดฝาจุกกดส่วนปลายปากกาลงบนกระดาษในแนวตั้งฉาก บีบเบาๆเพื่อควบคุมการไหลและป้ายผลิตภัณฑ์ ตรงตำแหน่งที่ต้องแก้ไข
 • ประโยชน์ :
  ใช้ลบคำผิดที่เกิดจากหมึกทุกชนิด
  แห้งเร็วและปิดทับได้สนิท

 • วิธีเก็บรักษา
  ปิดฝาให้สนิท เมื่อเลิกใช้ เก็บให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟและความร้อน
  จัดเก็บในแนวตั้ง โดยให้ปลายปากกาตั้งขึ้น