พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย
200.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

หนังสือ พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย

 

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ในฐานะนักรัฐศาสตร์ ผู้บุกเบิกความรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง และมักริเริ่มมุมมอง แนวคิด และสร้างทฤษฎีท้าทายความคิดใหม่ให้กับสังคมไทยเสมอมาจากหนังสือสองนคราประชาธิปไตยสู่แปรถิ่นเปลี่ยนฐาน สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของประชาธิปไตยจากตะวันออก-ตะวันตก ใครสร้างโลกสมัยใหม่ สู่บูรพาภิวัตน์ ภูมิรัฐศาสตร์ และเศรษฐกิจโลกใหม่ จากราชาธิปไตย สู่พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย เป็นต้น